Der bliver arrangeret bus til Mc og bil messe Herning🏍🏍🏍🏍 d. 1/2. Vi mødes i klubben til kaffe og rundstykker ved 09.00 tiden og kører fra klubben ca. kl. 10.00 Klubben sørger for bussen, men indgangsbillet er for egen regning. Vi tager måske et par øl og en sodavand med i bussen, til turen🙃. >OBS<.Tilmelding i klubben. (der er plads til ca. 15 personer i bussen)

Så er det tiden for generalforsamling 14-02-2020 kl. 19.00 husk at betale kontingent inden vi starter. tilmelding i klub. Bestyrelsen

Fredag d.7/2-20 kl 19.00 afholdes der generalforsamling i MC Bethesda Roumvej 12 Roum
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af rererent
 
3. Presidentens beretning v. Lars
 
4. Kassererens beretning v. Kurt
 
5. Indkomne forslag
 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 
7. Valg til bestyrelse. På valg er Kurt Jensen, Freddy Tindal og Knud Erik Dalsgaard
 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Brian Johansen og Allan Nielsen
 
9. Valg af revisor samt suppleant. På valg er Steen Pedersen og Ib Andersen
 
10. Eventuelt
 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 31/1 20.
 
HUSK at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.
 
HUSK Seddel for tilmelding til smørrebrød er i klubben

kl. 18.00 starter vi med at spise og senere kommer selveste Mr. Thomsen som også spiller til Thy Træf så det skal nok blive en hyggelig aften. pris for dette arrangement er kun kr. 200.00 pr snude. der vil blive lagt en tilmeldings liste i klubben. Mvh Bestyrelsen. Tilmelding senest 01-02-20